Kalendář

Do kategorie Kalendář jsou zařazovány objekty (v tomto případě akce), s časově vymezenou možností návštěvy - koncerty, festivaly, slavnosti, folklórní akce a podobně.

Účelem této kategorie je pomoci japonským turistům s výběrem nejvhodnějšího termínu pobytu v České republice, aby mohli svůj program návštěvy celoročně dostupných turistických objektů obohatit o sezónně pořádané akce.