自然

PřírodaTato kategorie zatím není podrobněji členěna, takže prozatím by zde budou zařazeny veškeré přírodní výtvory - hory, řeky, jezera, přírodní parky. Není vyloučeno, že později bude tato kategorie rozdělena na uzavřenější tématické okruhy.

Chcete-li představit japonským turistům nějaký zajímavý přírodní výtvor, můžete použít tento formulář. Cestovatelé a lokálpatrioti se mohou k systematické spolupráci přihlásit zde.