HradyDo této kategorie patří nejen hrady, ale i tvrze - a to dochované i zříceniny. Kvůli odlišné kultuře mí japonští kolegové zatím mezi hradem a zámkem příliš nerozlišují, takže je možné, že obě tyto kategorie časem splynou.

Do této kategorie mohou jednorázově přispívat ti, kteří podobný objekt vlastní nebo spravují a sice pomocí tohoto formuláře, případně reportéři, kteří se mohou k trvalejší spolupráci přihlásit zde.